Female Gunner


Spitfire Ranger Mechanic Launcher
Female Ranger General ( 2 3 4 ) [Ranger] (77)
Female Mechanic General [Mechanic] (7)
Female Launcher General ( 2 3 ) [Launcher] (50)
Female Spitfire General ( 2 ) [Spitfire] (25)
Everything Franger [Ranger] (3)