Female Gunner


Ranger
Mechanic
Spitfire
Launcher

Female Launcher General ( 2 ) [Launcher] (39)
Female Spitfire General ( 2 ) [Spitfire] (25)
Female Ranger General ( 2 3 4 ) [Ranger] (72)
Everything Franger [Ranger] (3)
Female Mechanic General [Mechanic] (6)