Female Gunner


Ranger
Mechanic
Spitfire
Launcher

Female Ranger General ( 2 3 4 ) [Ranger] (76)
Female Launcher General ( 2 3 ) [Launcher] (42)
Female Spitfire General ( 2 ) [Spitfire] (25)
Everything Franger [Ranger] (3)
Female Mechanic General [Mechanic] (6)